Tuesday, April 28, 2009

BINGUNG ; APA YANG PERLU DIPERJUANGKAN DAN KESUDAHAN PERJUANGAN…


Sememangnya umat Islam mengetahui kedudukan mereka disaat ini, mereka tidak seperti sejarah umat islam yang digambarkan kepada mereka. Mereka tidak digeruni lawan seperti gerunnya sang rusa kepada sang singa, mereka tidak punya kepakaran yang setanding kaum lawannya, mereka tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan saudara yang dizalimi, pendek kata segala segi mereka dikalahkan.

Mereka ingin bangun kembali seperti bangunnya kekhilafahan ar-rasyidin, umayyah, abasyiyyah dan uthmaniyyah…dipersimpangan ini ramai terkeliru dan penuh bersimpang-siur apa yang perlu mereka perjuangkan. Mereka tidak tahu kemana halatuju perjuangan mereka sehingga ada yang pasrah dan gugur ditengah perjalanan. Mereka bingung seperti bingungnya pengembara yang sesat ditengah padang pasir. Bagi yang pasrah mereka meneruskan perjalanan berbekal semangat yang kabur dan akal yang masih dikuasai kebingungan, bagi yang gugur mereka kembali sebagai individu yang hanya menonton dan menanti kemenangan perjuangan orang lain atau imam mahadi dan nabi isa yang selalu menjadi harapan diakhir pengharapan mereka.

Sewajarnya kebingungan ini berlaku, umat islam hari ini mereka dicengkam dan diasuh berfikir secara secular iaitu berfikir tanpa dipandu aqidah islam. Mereka tidak melihat al-quran, al-hadith, sirah nabawiyyah dan al-tarikh khulafa’ sebagai khazanah yang terkandung sarat penyelesaian masalah manusia selain pelayan jiwa yang tengah sakit atau sebagai alat untuk meraih sesuatu kemaslahatan. Setiap krisis hidup para secular baratlah menjadi petunjuk mereka. Rujukan mereka terhadap para secular barat menambahkan lagi kebingungan yang justeru menjauhkan mereka dari Islam.

Muhammad saw sebelum kerasulan beliau juga mengalami kebingungan seperti halnya umat hari ini sebagaimana firman allah:

7. dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung[1583], lalu Dia memberikan petunjuk.

[1583] Yang dimaksud dengan bingung di sini ialah kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak dapat dicapai oleh akal, lalu Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad s.a.w. sebagai jalan untuk memimpin umat menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Peristiwa digua hira’ dan turunnya ayat sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan!

mengurai kebingungan Muhammad s.a.w sebagai sebuah visi dan misi untuk diraih. Sejak kerasulan Muhammad saw telah mengetahui visinya untuk rahmat sekalian alam yang diraih melalui ketetapan misi-misinya yang telah diperintahkan oleh Allah s.w.t. titik awal misi rasulullah adalah membina sebuah kutlah(kelompok) yang siap berinteraksi dengan masyarakat jahiliyyah dan pembesar-pembesar quraisy. Individu-individu yang bersama dengan rasul dibina dan difahamkan visi dan misi yang ingin diraih. Ayat-ayat al-quran diajar yang bukan sekadar dibaca tetapi sebagai pembentuk aqidah islamiyyah melalui pemantapan akliyyah(pemikiran) dan sekaligus nafsiyyah(tingkahlaku) yang melahirkan sahsiah islamiyyah. Maka dari itu lahir individu yang tidak bertapi-tapi apabila datang perintah Allah. Setelah kutlah ini menunjukkan sikap yang siap berpegang erat dengan al-quran dan amanah Allah dalam apa jua tentangan ditambah Islamnya saidina Hamzah diikuti saidina Umar maka turunya ayat al-quran:

94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

Setelah turunya ayat ini rasulullah memulakan misi beliau yang seterusnya iaitu berinteraksi secara langsung tanpa ada sikap kompromi, bertalam dua muka dengan masyarakat jahiliyyah dan pembesar-pembesar quraisy dalam rangka mempersiapkan masyarakat jahiliyyah dengan pemahaman Islam sehingga islamlah yang memimpin mereka bukan mereka yang memimpin islam. Misi interaksi ini diperlengkapkan oleh rasulullah dengan 2 cara iaitu i) pertarungan pemikiran dengan mengkritik kebiasaan jahiliyyah seperti menanam bayi perempuan hidup-hidup dan menipu dalam timbangan. ii) Perjuangan Politik dengan membongkar kerosakan sistem jahiliyyah dan kejahatan-kejahatan/penipuan pembesar-pembesar jahiliyyah seperti menzalimi orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Misi ini mengundang tekanan daripada pembesar dan masyarakat jahiliyyah seperti penganiyaan contohnya sumyyah dibunuh, propaganda (fitnah) contoh disebar Rasul sebagai ahli sihir dan pemboikotan contoh 3 tahun tidak ada jual beli dengan bani abdul muthalib. Misi ini cukup mencabar dakwah nabi dan para sahabat sehingga berlaku kemudharatan yang luar biasa. Namun sedikit pun tidak berganjak rasul dan para sahabat untuk berkompromi dengan kaum kuffar, mengangkat senjata dan bertapi-tapi dalam memperlengkapkan perintah allah dalam misi ini. Malah semua itu menguatkan lagi dakwah nabi dan para sahabat. Maka dari itu perintah dari Allah kepada rasul untuk melakukan Tholabun nusroh ( pertolongan) kepada pembesar-pembesar jahiliyyah yang akhirnya pertolongan dari Allah datang dari tokoh-tokoh yatrib (madinah) melalui bai’t aqabah(II). Dengan bai’t aqabah(II) ini lengkaplah rasulullah melakukan misi beliau yang seterusnya iaitu dakwah islam secara bernegara/ pemerintah. Misi ini diperlengkapkan rasul dengan mempersaudarakan umat islam dengan ikatan aqidah islamiyyah, menerapkan hukum-hukum negara dengan hukum islam baik ekonomi, uqubat,social, politik, pendidikan dan menyebarkan Islam dengan menghantar utusan kepada pemerintah-pemerintah lain dan jihad sekiranya wujud halangan fizikal. Sebelum kewafatan rasul seluruh jazirah arab berjaya diislamkan sehingga muncul umat islam sebagai suatu kaum yang digeruni lawan dan kaum yang membawa cahaya dikala kaum lain kegelapan. Setelah kewafatan rasulullah, perjuangan beliau disambung oleh para khalifah ar-rasyidin, ummayyah, abbasiyyah dan uthmaniyyah sehingga kejatuhan di Khilafah di Istanbul pada 28 Rejab 1342/ 3 Mac 1924. kejatuhan khilafah uthmaniyyah ini berakibat daripada kelalaian mereka meneladani/ mewarisi misi yang diperlengkapkan rasulullah.

Inilah rahsia pemecahan kebingungan Rasulullah sebelum kerasulan iaitu setelah memperlengkapkan perintah-perintah Allah setiap titik misi yang diperintahkan Allah. Harus disedari bahawa al-quran dan sa-sunnah adalah pengubat kebingungan bagi setiap individu yang ingin perubahan. Lahir kebingungan bagi individu yang ingin berjuang/ yang pasrah/ gugur dalam perjuangan adalah kerana ketidaktahuan, kegagalan mereka memahami dan memperlengkapkan titik-titik setiap misi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh rasulullah. Maka dari itu ayuhlah wahai saudaraku buanglah keegoaanmu yang membawamu diselimuti kebingungan dan semangat yang kabur. Bergeraklah saudaraku bukan hanya bersatu dalam matlamat mendaulatkan Islam tetapi dalam misi dakwah sebagaimana yang terkandung dalam sirah nabawiyyah. Firman Allah yang bermaksud:

24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.


Thursday, April 23, 2009

INTERAKSI DAKWAH RASULULLAH MENGUNDANG FITNAH DAN TEKANAN DAKWAH SEKALIGUS PUBLISITI SECARA TIDAK LANGSUNG


Pertembungan kafir Quraisy dengan dakwah Islam merupakan sesuatu yang alami. Rasulullah Saw. mengemban dakwah dan menampakkan keberadaan kutlah dakwahnya secara dinamik yang mengundang tantangan. Di samping itu, esensi dakwah memang mengandung perlawanan terhadap kafir Quraisy dan masyarakat kota Makkah, karena dakwah Rasul mengajak mengesakan Allah, menyembah hanya kepada Allah, seraya meninggalkan penyembahan pada berhala, dan melepaskan diri dari semua sistem yang rusak, tempat mereka hidup di dalamnya.
Oleh karena itu. dakwah Rasul bertembung dengan kafir Quraisy secara langsung. Bagaimana mungkin dakwah Rasulullah Saw. tidak bertembung dengan kafir Quraisy, sementara beliau selalu melecehkan khayalan mereka, merendahkan tuhan-tuhan mereka, menyebarkan rosaknya kehidupan mereka yang murahan, dan mencela cara-cara kehidupan mereka yang sesat. Disamping itu, al-Quran turun kepada Rasul, dan sebagian isinya menyerang mereka dengan lantang:
"Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan neraka jahannam." (QS. al-Anbiya' [21]: 98).

Al-Quran juga mengecam pengamalan riba yang berleluasa dan menjadi prinsip-prinsip masyarakat. Kecamannya sangat keras dan menghentam kedudukanya. Dalam surat ar-Rum: 39, Allah berfirman:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. "

Terhadap orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, al-Quran mengancamnya seraya mengatakan:

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang­orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. " (QS. al-Muthaffifin [831: 1-3).

Akibatnya orang kafir Quraisy mengambil sikap menentang, menyerang, dan menganiaya Rasul beserta para sahabatnya. Kadang-kadang dengan menyiksa, sesekali dengan pemboikotan, di lain waktu dengan berbagai propaganda yang menentang Rasul dan agamanya. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada pilihan bagi Rasul kecuali terus menyerang mereka, melanjutkan perlawanan terhadap pemikiran-pemikiran yang salah, menghentam akidah-­akidah yang rosak, dan berjuang menyebarluaskan dakwah. Beliau menyerukan Islam secara terus-terang, tidak dengan bahasa kiasan, tidak juga dengan isyarat, tidak menggunakan bahasa yang lemah, tidak dengan belas kasihan, dan tidak dengan bermanis muka, meskipun yang diperoleh beliau dari kafir Quraisy hanyalah penganiayaan dan kesulitan. Padahal saat itu beliau (memulai dakwahnya) seorang diri tanpa pembantu maupun penolong, tanpa orang-orang yang menyertainya, dan tanpa senjata. Beliau datang laksana seorang musafir yang selalu menentang dan mengajak pada agama Allah dengan kekuatan iman. Sedikitpun tidak ada kelemahan yang menyusup ke dalam diri beliau dalam mengemban dakwah. Beliau selalu siap menanggung beban berat demi dakwah. Oleh karena itu, pengaruh Rasul sangat kuat dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dilontarkan oleh kafir Quraisy, yang bertujuan untuk memutus hubungan antara beliau dengan masyarakat. Meskipun demikian, Rasulullah mampu berinteraksi dengan masyarakat dan tetap menyampaikan dakwah kepada mereka. Banyak orang yang menerima agama Allah dan menjadikan kekuatan kebenaran tegak di atas kebatilan. Cahaya Islam dari hari ke hari makin menyebar di kalangan bangsa Arab. Banyak para penyembah berhala dan orang-orang nasrani yang memeluk Islam. Bahkan, para pemimpin Quraisy sering mendengarkan al-Quran dan hati mereka amat tersentuh mendengarkannya.
Thufail bin Amru ad-Dausiy datang ke kota Makkah. Dia adalah seorang laki-laki mulia, ahli syair dan cerdas. Sementara itu kaum Quraisy meniupkan fitnah kepadanya agar berhati-hati pada Muhammad. Mereka membisikkan kepadanya bahwa ucapan Muhammad seperti sihir yang boleh memisahkan seseorang dengan keluarganya. Mereka juga menakut-nakuti Thufail dan kaumnya sebagaimana yang dilakukan mereka terhadap orang-­orang Makkah. Sikap terbaik bagi Thufail adalah tidak berbicara dengan Muhammad dan tidak mendengarkannya. Pada suatu hari Thufail pergi ke Ka'bah dan Rasulullah ada di sana. Tanpa sengaja Thufail mendengar sebagian sabda Rasul. Seketika dia merasakan bahwa itu adalah ucapan yang balk. Lalu dia bersumpah dalam hatinya, "Demi Allah dan demi kematian ibuku, sesungguhnya aku seorang penyair yang cerdas, yang tidak satu pun keindahan dan keburukan tersembunyi dariku! Lantas apa yang mencegahku untuk mendengarkan apa yang dikatakan laki-laki ini. Jika dia datang dengan membawa kebaikan, pasti aku menerimanya, dan jika dia datang dengan membawa keburukan, maka aku akan tinggalkan. " Kemudian Thufail mengikuti Rasul sampai ke rumahnya. Dia memaparkan persoalannya dan apa yang berkecamuk dalam dirinya kepada Rasul. Beliau Saw. menjelaskan dan membacakan al-Quran. Pada akhirnya Thufail masuk Islam, menyaksikan yang hak, dan kembali kepada kaumnya untuk mengajak mereka memeluk Islam.

Di saat yang lain Thufail datang kepada Rasul di Makkah membawa dua puluh laki-laki Nasrani, setelah Thufail menyampaikan kabar tentang Rasul kepada mereka. Merekapun duduk di hadapan beliau, bertanya kepada beliau, dan mendengarkan beliau. Kemudian mereka memenuhi (ajakan beliau), beriman, dan membenarkan beliau. Hal itu menyebabkan kafir Quraisy marah hingga mereka mengumpat Thufail beserta pengikutnya dengan mengatakan, "Semoga Allah menggagalkan (menjatuhkan) kalian dari unta. Di belakang kalian, seseorang dari para pemeluk agama kalian telah mengutus kalian, lalu kalian murtad dan mendatangi mereka (kabilahnya Thufail) dengan membawa kabar laki-laki itu. Majlis kalian tidak akan tenang hingga kalian meninggalkan agama kalian, dan membenarkan laki­l-aki itu (Muhammad) beserta apa yang dikatakannya.

Monday, April 13, 2009

PEMERINTAH PELAYAN UMAT BUKAN PELAYAN KELOMPOK PARTI.

2 tahun perkasakan Umno, BN


Muhyiddin mahu parti cari jalan pertingkat kepercayaan masyarakat umum

KUALA LUMPUR: Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, beliau menetapkan tempoh dua tahun untuk Umno dan Barisan Nasional (BN) melaksanakan transformasi yang sesuai dalam usaha mengukuh serta menguatkan kedudukan parti itu pada mata rakyat.

Timbalan Perdana Menteri yang juga Timbalan Presiden Umno berkata, dalam tempoh itu, parti harus mencari jalan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan, bukan saja di kalangan orang Melayu, tetapi juga masyarakat umum terhadap keupayaan BN untuk terus menerajui negara.

"Orang bercakap mengenai Pilihan Raya Umum Ke-13 pada 2013. Oleh itu, saya bagi masa tahun ini dan tahun depan untuk melihat dari segi pendekatan apa yang hendak digunakan.
"Apa pendekatan hendak digunakan, apa bentuk perubahan pun kita harus mulakan seberapa segera, baik berhubung organisasi Umno, struktur atau program yang hendak dimulakan harus dimulakan secepat mungkin," katanya selepas majlis tahlil dan doa selamat, selain meraikan kehadiran ahli Umno Bahagian Pagoh di kediamannya di sini, semalam.

Beliau diminta mengulas ucapan ringkasnya sebelum majlis itu yang menetapkan tempoh dua tahun untuk melaksanakan perubahan dalam parti, Umno dan BN, sebelum berdepan dengan Pilihan Raya Umum Ke-13 pada 2013.

Muhyiddin berkata, dalam tempoh itu, fokus utama adalah untuk memastikan kepemimpinan pada semua peringkat memahami hala tuju baru parti, selain memberi perhatian kepada usaha memulihkan imej serta persepsi parti di khalayak umum.
"Saya tidak mahu rakyat tunggu lama, akan timbul kata-kata Umno belum berubah, akan timbul kenyataan bahawa BN seperti lama dulu. Faktor 'wow' yang saya sebut dulu masih tidak terserlah dan ini tidak baik dari segi parti kita," katanya. Berita selanjutnya… http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Monday/Nasional/20090412234831/Article/index_html

Sumber Berita Harian Online.
Ulasan

Setelah Rasulullah dilantik sebagai kepala Negara Islam di Madinah, baginda tidak lagi menunjukkan keterikatan baginda sebagai ketua kutlah(kelompok)/ parti. Agenda baginda sedikit pun tidak melibatkan imej kelompok dakwah yang bermati-matian berjuang berdakwah di Mekah dalam rangka menubuhkan negara islam. Namun apa yang ditunjukkan nabi saw Sejak tiba di Madinah, Rasulullah Saw adalah kepala negara yang mengurusi umat dan pelayan umat. Baginda memerintahkan para sahabat membangun masjid sebagai tempat solat, berkumpul, bermusyawarah.. dan mengatur berbagai persoalan kaum Muslimin sekaligus memutuskan hukum di antara mereka. Beliau menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai dua orang pembantu dekatnya (wazir). "Dua (orang) pembantuku di bumi adalah Abu Bakar dan Umar," sabda beliau. Kaum Muslimin senantiasa berkumpul di sekitar beliau dan merujuk semua persoalan kepada beliau. Dengan demikian, beliau melaksanakan peranan sebagai seorang pemimpin negara, hakim, sekaligus komandan pasukan. Beliau mengatur berbagai urusan kaum Muslimin dan menyelesaikan pertikaian-pertikaian di antara mereka dengan menerapkan hukum Islam. Di samping itu, beliau merangka beberapa komandan pasukan dan mengirimkannya ke luar Madinah. Jadi. sejak tiba di Madinah, beliau telah mendirikan Negara Islam. Negara Khilafah ini dijadikan pusat pembangunan masyarakat yang berdiri di atas pondasi yang kokoh, dan pusat persiapan kekuatan yang cukup untuk menjaga negara dan menyebarkan dakwah. Setelah seluruh persoalan stabil dan terkawal, beliau mulai menghilangkan hambatan-hambatan fizikal dakwah di tengah jalan penyebaran Islam. Para Khalifah Islam juga meneladani Rasulullah setelah mereka dilantik untuk memerintah negara. Mereka tidak lagi melibatkan urusan kepartian melainkan sibuk menguruskan hal-hal pemerintahan/ hak-hak rakyat. Para khalifah di abad pertama, terutama dimasa Khulafa- Rasyidin, sangat memperhatikan kehidupan rakyat dan Mereka mengatur urusan-urusan rakyat, keperluan dan kepentingan mereka. Para pejabat Khalifah berjalan di pasar-pasar bertanya tentang hal ehwal rakyat dan orang-orang yang sedang mempunyai keperluan atau mereka yang bermalam disekitar Madinah, contohnya : orang Badwi, para pedagang-pedagang, orang yang kema¬langan dan terpaksa menginap. Dalam hal ini, khalifah menjamin keperluan mereka. Khalifah Umar RA. mengadakan operasi tersebut untuk mengintai, dan operasinya beliau pimpin sendiri disertai beberapa pembantunya, atau mengangkat pegawai yang me¬mimpin operasi dalam menjayakan keamanan serta memerhatii para penjahat dan memburu prilaku rusuhan dan orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan. Hal ini sebelum terbentuknya jabatan polis yang teratur pada zaman khalifah Ali RA. Para Khalifah membentuk kesatuan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan, mengawasi per¬aturan dan tata tertib membenteras isu atau fitnah dan para pendurhaka(bugha’), kemudian di zaman bani Umayyah dan Abbasyiah mereka diberi tugas untuk meneliti kes-kes pidana dan memberlakukan hukuman pidana melaksanakan hukum-hukum siksaan (tazir) dan memberikan sanksi terhadap mereka yang tidak menghentikan aksi kejahatannya. Disamping itu kesatuan kepolisian bertindak sebagai pelaksanaan hukum dari hakim (qadli) 'hisbah' dan 'Mahzalim', melaksanakan arahan pemerintah, mengatur lembaga-lembaga kemasyarakatan dsb.
Mencampuri urusan kepartian dan pemerintahan merupakan satu hal yang asing dalam Islam bahkan tidak pernah wujud. Ini merupakan budaya politik barat yang telah meracuni pemikiran-pemikiran umat islam yang akhirnya masa dan tenaga para pemerintah banyak dihabiskan kepada agenda kepartian, justeru mengundang kelalaian pemerintah kepada rakyat. Tugas pemerintah adalah pelayan umat/ wakil umat bukan melayani atau mengutamakan agenda kelompok masing-masing.

Friday, April 10, 2009

PERTARUNGAN IDEOLOGI METOD DAKWAH RASUL MEMBANGUN NEGARA ISLAM


THARIQAH DAKWAH RASULULLAH


Ketika Muhammad saw. diangkat menjadi nabi, keyakinan, nilai, perasaan, dan hukum yang berlaku di masyarakat Makkah masih tidak Islami. Singkatnya, masyarakat saat itu jahiliah. Nabi saw. menunjukkan kaum Muslim sebagai kelompok terorganisasi yang beritikad untuk menentang dan mengubah masyarakat tersebut, baik nilai-nilai anutannya, cita-citanya, kebiasaan-ke­biasaannya, perasaan-perasaannya, sistem pemerintahannya, mahu pun cara-cara pengaturan urusan sosial kemasyarakatannya. Untuk menjalankan hal itu, Nabi saw. terus menyerang sistem jahiliah tanpa kenal kompromi. Beliau tidak pemah menyimpang dari tujuannya.


Selama 13 tahun, Nabi saw. melakukan pertarungan pemikiran dengan masyarakat Makkah. Beliau tidak pernah melakukan perjuangan fizikal, meskipun di antara para sahabatnya ada yang mampu untuk itu, seperti Hamzah r.a. dan Umar r.a. Beliau tidak pemah menghancurkan berhala-berhala atau secara fizikal mencegah orang-orang yang berlari-lari sambil telanjang bulat keliling Ka'bah, seperti yang biasa dilakukan orang-orang jahiliah. Beliau pun tidak pernah merusak berhala-berhala itu sebelum Makkah ditaklukkan.

Nabi saw. memahami betapa pentingnya melakukan dakwah secara lisan. Tujuannya ialah untuk menyerang pemikiran-pemikiran orang-orang Makkah dan mengajak mereka untuk mengubah pemikiran-pemikiran yang mereka anut itu secara komprehensif. Tujuan beliau ialah untuk memutuskan kepentingan mereka terhadap sistem kehidupan yang mereka jalani berpindah ke sistem Islam; juga untuk memutuskan ikatan yang rosak dan menggantinya dengan Islam.


Penting sekali bagi kita untuk memahami keterkaitan serangan pemikiran yang dilakukan oleh Nabi saw. itu. Serangan semacam itu jauh lebih penting dibandingkan serangan fizikal (misalnya dengan senjata, bom, atau pembajakan). Di samping itu, yang lebih penting lagi, perjuangan fizikal bukanlah metod Nabi saw. dalam mengubah masyarakat.


Selama 13 tahun, serangan pemikiran yang dilancarkan Rasulullah saw. dan para sahabatnya berhasil menggoncangkan masyarakat Makkah. Serangan pemikiran terhadap orang-orang Quraisy dalam bentuk penentangan terhadap segala bentuk kejahiliahan. Akhirnya, hubungan Nabi saw. dengan Quraisy memburuk dan orang-orang memusuhi beliau. Mereka selalu membicarakan beliau dan mengajak orang lain untuk menentang beliau.


Dalam waktu singkat, Nabi saw. berhasil menjadikan Islam sebagai bahan pembicaraan di Makkah. Adalah sebuah fakta bahawa para pemimpin Makkah bersikap menentang Islam dan Rasulullah saw. menunjukkan pengaruh dari serangan pemikiran yang dilancarkan terhadap kaum Muslim. Bukannya menyerah terhadap tekanan-tekanan musuh dan menerima tawaran kekuasaan, Nabi saw. justru menjalankan perintah Allah Swt. untuk menyatakan misi dakwahnya, serta berdakwah secara langsung, terbuka, dan terang-terangan kepada masyarakat.Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-­orang yang musyrik. Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu),(iaitu) orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain di samping Allah; maka mereka kelak akan mengetahui (akibatnya). (QS al-Hijr [15]: 94-96)


Al-Quran juga menyebutkan bahwa sejak pertama kali mendapat perintah dakwah, Nabi saw. dipersiapkan untuk mengemban tugas yang berat itu:

Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. (QS al-Muzzammil [73]: 5)

Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan(QS al-Muddatstsir [74]: 1-2)

Allah Swt. memerintahkan Nabi saw. untuk memper­ingatkan kerabat dan sanak keluarganya sendiri melalui ayat:

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah, `Sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu kerjakan'. (QS asy-Syu'araa' [26]: 214-216)


Nabi Muhammad saw. meminta sepupunya, Ali karamallahu wajhah, untuk mengatur suatu jamuan makan malam. Beliau mengundang seluruh kabilah Quraisy untuk hadir. Pada perjamuan itu, beliau berkata, "Mahukah kalian mendengar kalimat yang dapat membuat (kabilah-kabilah) Arab berada di bawah kekuasaan kalian dan membuat dunia non-Arab di bawah dominasi kalian?"


Ketika Abu Jahal bertanya tentang apakah kalimat itu, Nabi saw. membacakan Laa ilaaha ilia Allah. Kalimat itu langsung melahirkan kemarahan para musyrikin. Mereka meninggalkan tempat perjamuan dan hanya Ali yang berdiri di samping Nabi saw.. meskipun saat itu dia baru berusia 11 tahun.


Laa ilaaha i11a Allah adalah suatu kalimat, yang sangat revolusi. Kalimat tersebut menantang setiap orang dan penguasa untuk tunduk hanya kepada Allah Swt. Para musyrikin Makkah betul-betul memahami konsep kalimat tersebut dan konse­kuensinya. Karena itu, mereka menentangnya habis-habisan. Kalimat tersebut langsung menghentam kedudukan mereka di dalam masyarakat yang jahiliah. Kalimat tersebut merupakan sebuah tantangan terhadap kepemimpinan dan hegemoni mereka di tengah-tengah masyaraka.


Pernah juga Nabi saw pergi ke atas bukit ash-Shafa dan berkata lantang kepada orang-orang Quraisy. "Wahai Bani Fihr! Wahai Bani Adi!" Begitulah, beliau memanggil sejumlah suku Quraisy hingga mereka berkumpul. Mereka yang tidak dapat hadir di tempat itu mengirim utusan untuk melihat apa yang terjadi di sana. Abu Lahab dan orang-orang Quraisy lainnya datang. Lalu; Nabi saw. berkata kepada mereka, `Jawablah, jika kukatakan bahwa musuh akan menyerang kalian esok pagi atau petang, akankah kalian percaya padaku?" Mereka menjawab, "Ya, kami belum pernah mendengarkan apa-apa darimu selain kebenaran." Kemudian, beliau berkata, "Aku adalah pemberi peringatan bagi kalian tentang azab yang pedih." Abu Lahab menyahut marah,"Terkutuklah kau! Untuk itukah engkau kumpulkan kami di sini?" (HR Bukhari)

Nabi saw. menyerang nilai-nilai aristokratik dan materialistik masyarakat jahiliah dengan membacakan ayat-ayat berikut. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. (QS al-Humazah [104]: 1-4)

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS al-Muthaffifiin [83]: 1-3)


bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)! (QS at-Takaatsur [102]: 1-3)

Beliau saw. juga mengecam keras praktik riba dengan firman Allah Swt:

Sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgan­dakan (pahalanya). (QS ar-Ruum [30]: 39)

Sehubungan dengan kemunafikan dan ketidakpedulian para pemimpin Quraisy terhadap orang-orang yang papa, Allah Swt. menurunkan ayat:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengherdik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (QS al-Ma'un[107]:1-3)


Al-Waqidi dalam Asbab al-Nuzul al-Qur'an menyebutkan bahwa al-Maa'uun (107): 1-3 terkait dengan kes yang melibatkan Abu Sufyan bin Harb. Suatu ketika Abu Sufyan mengadakan jamuan makan dengan memotong dua ekor kambing. Seorang anak yatim datang ke tempat perjamuan dan meminta sedikit makanan. Abu Sufyan sangat murka melihat hal itu. Dia mengata-ngatai si anak yatim dan memukul kepala anak itu dengan sebilah tongkat.


Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak prihatin mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka ringan cara mencampurbaurkan, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Jangan (berbuat demikian)! Apabila bumi digoncangkan berturut-­turut, dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, namun tidak berguna lagi mengingat itu baginya. (QS al-Fajr [89]: 17-23)


Para pemimpin Makkah, khususnya mereka yang ingin menghentikan dakwah Islam, semisal Abu Lahab, al-Walid, dan Abu Jahal, menjadi fokus sasaran serangan pemikiran yang dilakukan Rasulullah saw. Keseluruhan surat al-Lahab merupakan celaan terhadap perilaku Abu Lahab


Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. (Begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabot. (QS al-Lahab [111]: 1-5)


Banyak sejarawan yang menganggap al-Walid bin al-Mughirah sebagai pemimpin tertinggi Quraisy pada masa itu. Meskipun Quraisy sendiri terkotak-kotak, dan Bering mengalami rivaliti internal, al-Walid mendapat pengakuan dari seluruh kabilah. Dalam al-Quran ada dua surat berbeza yang sama-sama menyerang al-Walid secara terang-terangan.


Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian. Aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan Kulapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya. (QS al-Muddatstsir [74]: 11-14)


Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah). Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu). Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari meng­hamburkan fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas serta banyak dosa, yang kaku-kasar. Selain itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya aya-t­ayat Kami, dia berkata, "(Ini adalah) dongeng-dongeng orang dahulu kala. " Kelak akan Kami beri tanda di belalai(nya). (QS al-Qalam [68]: 8-16)


Tatkala Abu Thalib jatuh sakit dan kaum Quraisy telah mengetahui keadaan beliau yang sudah kepayahan, maka para pemimpin Quraisy paling mengingatkan bahawa Hamzah dan Umar telah masuk Islam dan reputasi Muhammad saw. meningkat pesat di kalangan kaumnya. Para pemimpin Quraisy akhirnya meng­usulkan untuk menawarkan kompromi kepada Muhammad saw. Untuk itu, mereka mendatangi Abu Thalib untuk mengupayakan kompromi dengan anak saudaranya, iaitu Muhammad saw. Nabi saw. mendengar percakapan mereka dan beliau berkata, "... Ucapkanlah oleh kalian satu kalimat yang dengannya kalian dapat menguasai tanah Arab dan menundukkan Parsi." Beliau melan­jutkan, "Katakanlah tidak ada tuhan selain Allah dan kalian tidak menyembah selain-Nya." Mereka malah bertepuk tangan dan berkata, "apakah engkau ingin kami membuat seluruh tuhan menjadi satu Tuhan, Muhammad? Itu hal yang luar biasa sulit­nya". (Ibnu Hisyam)


Para pemimpin Makkah, termasuk Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisyam, Umayah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan beberapa orang lagi, menjadi sasaran surat Shaad berikut.


Shaad, demi al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebe­narnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum 'mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari mele­paskan diri. Mereka hairan karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang­-orang kafir berkata: "ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta". Mengapa dia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat menghairankan. Pergilah pemimpin-pemimpin mereka, "Pergilah kamu dan tetaplah tuhan-tuhanmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. (QS Shaad [38]: 1-6)


Abu Jahal (berarti Bapak Jahiliah; jahl berarti kebodohan dan jahiliah adalah sesuatu yang berhubungan dengan jahl, seperti merasa bangga menjadi orang Yordania atau Pakistan) dikenal juga sebagai Amr, sebelumnya dikenal sebagai Abu al-Hakam (Bapak Kebijaksanaan), pernah melihat Nabi Muhammad saw. sedang melaksanakan solat. Abu Jahal mendekati beliau dan berkata, "Bukankah aku sudah katakan kepadamu engkau jangan solat?" Nabi saw. berkata, "Zat yang tidak kau sembah itu adalah Zat yang dapat mencabut nyawamu." Abu Jahal menimpali, "Aku orang terkuat di Makkah dan berasal dari suku terbesar. Mengapa engkau mengancamku?" Saat itulah Allah Swt. menurunkan ayat berikut:


Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu). Bagaimana pen­dapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan solat, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian), niscaya Kami tak ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). (QS al-Alaq [96]: 6-19)


Tidaklah Kami jadikan penjaga neraka itu selain dari malaikat; dan tidaklah Kami jadikan bilangan mereka itu selain untuk menjadi 'cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi al-Kitab menjadi yakin, supaya orang yang beriman bertambah imannya, supaya orang-orang yang diberi al-Kitab, orang-orang Mukmin itu tidak ragu-ragu, serta supaya orang-­orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan), "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu selain Dia sendiri, dan Sedar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. (QS al-Muddatstsir [74]: 31)


Lalu, Nabi saw. mulai membaca al-Quran dengan lantang dalam solatnya sehingga orang-orang bersurai (Ibnu Hisyam)


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang berkata,


"Ketika Nabi saw. bersujud, beberapa isi perut karnbing yang kernudian dilemparkannya ke punggung Nabi saw. Fatimah, putri beliau, datang dan membersih­kan punggung beliau dan mengutuk Uqbah dan berdoa semoga Allah menghukumnya. Nabi saw mengangkat kepala mengakhiri sujudnya dan berdoa, `Ya Rabbi, hukumlah para pemuka Quraisy, Abu Jahal,bin Hasyim, Utbah bin Rabi'ah, Syaiban bin Rabi'ah, Umayah bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf!" (HR Bukhari)


Ubay bin Khalaf membawa sebuah tulang ke hadapan Nabi saw. Ubay menghancurkan tulang itu berkeping-keping, lalu berkata, "Muhammad, apakah engkau bersumpah bahawa Allah Swt. dapat menghidupkan (tulang itu) kembali setelah menjadi rusak seperti ini?" Kemudian, Ubay meremukkan tulang itu di tangannya dan meniup serpihan-serpihannya ke muka Nabi saw. Nabi saw. berkata, "Ya, aku bersumpah. Allah akan mengangkat­nya dan mengangkatmu, setelah engkau menjadi seperti itu juga. Lalu, Allah akan mengirimmu ke dalam api neraka!" (Ibnu Hisyam)

Allah Swt. menurunkan ayat: Dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa pada kejadiannya; dia berkata, "Siapakah yang dapat meng­hidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?" Ka­takanlah, "Dia akan dihidupkan oleh Tuhan yang mencip­takannya kali yang pertama. Dia (Allah) Maha Mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untuk‑mu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu" (QS Yaasiin [36]: 78-80)


Dengan ketetapan hati yang sangat kuat, Nabi saw. berupaya memutuskan ikatan antara para pemimpin Makkah dan orang-orang biasa. Beliau menyerang berhala-berhala pujaan mereka. Beliau membidik Hubal, al-Uzza, dan Manat. Pada saat itu pemujaan terhadap berhala tidak pemah dikritik. Namun, Nabi saw. menggunakan setiap kesempatan untuk merendahkan, menghina, membodoh-bodohi, dan mencela berhala-berhala itu. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya. (QS al-Anbiyaa' [21]: 98)


Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) mengaggap al-Lata dan al-Uzza, dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempunan Allah)? Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. (QS an-Najm [53]: 19-22)

Nabi saw menyerang orang-orang kafir berkenaan dengan kebiasaan mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Selain itu, Nabi saw. juga mengutuk perlakuan mereka terhadap anak yatim, menyerang keserakahan kalangan elit Makkah, dan kecintaan mereka terhadap harta benda.

apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? (QS at Takwiir [81]: 8-9)


Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memu­liakan anak yatim, dan kamu tidak duduk mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang batil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (QS al-Fay [89]: 17-20)


Peristiwa lain yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani, ialah ketika seorang delegasi dari Quraisy mendatangi Nabi saw. untuk mencoba mengkompromikan antara Islam dan tuhan-tuhan mereka. Kaum Quraisy menawari Nabi saw. sejumlah uang yang dapat membuat beliau menjadi orang terkaya di Makkah. Nabi saw. juga ditawari wanita-wanita Makkah yang boleh beliau pilih untuk dijadikan isteri. Akan tetapi, semua itu ada syaratnya, yaitu Nabi saw. berhenti menghina tuhan-tuhan mereka. Mereka katakan, `Jika engkau tidak menerima tawaran ini, maka kami tawarkan penyelesaian yang menguntungkan kita semua." "Apa itu?" tanya Nabi saw. Mereka menjawab, "Engkau menyembah tuhan­-tuhan kami selama setahun dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun." Rasulullah saw. menyuruh mereka menunggu, apa yang akan Allah Swt. turunkan untuk menjawab tawaran itu. Akhimya, Allah Swt. menurunkan surat al-Kaafiruun:


Katakanlah, "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyem­bah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyem­bah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku". (QS al-Kaafruun [109]: 1-6)


Nabi saw. dan para sahabat terus berjuang melawan sistem jahiliah Makkah dan para pemimpinnya, dengan cara mengung­kapkan kerosakan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaannya, kesalahan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep mereka, serta mengajukan Islam'sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian. Karena itu, perjuangan Rasulullah saw. dan para sahabat ibarat dua mata pedang: menghancurkan ideologi dan konsep yang sesat dengan menunjukkan ketidaksesuaiannya dengan fitrah manusia. lalu membangun konsep-konsep keimanan yang benar, dan mem­buktikan kesesuaiannya dengan fitrah kemanusiaan karena berasal dari Allah Yang Maha Esa dan Maha Pencipta umat manusia.


Inilah teladan yang diberikan Rasulullah saw. Siapa pun yang mengelak dari tugas ini berarti gagal mengikuti Sunnah dan metod Nabi saw. Kaum Muslim harus melakukan perjuangan ideologi dan pemikiran melawan ideologi, pemikiran, nilai, dan sistem non-Islami. lni dilakukan dengan cara mengemukakan kerosakan-kerosakan yang ada pada ideologi, pemikiran, nilai, dan sistem tersebut. Dalam mengikuti metod Nabi saw., umat Islam harus menolak Kapitalisme, Demokrasi, Komunisme, Nasionalisme, dan isme-isme yang lain. Setiap praktik, nilai, sistem, dan hukum yang tidak sesuai dengan Islam harus dilawan. Untuk itu, kesedaran umat harus ditingkatkan agar umat dapat mem­bezakan mana yang Islami mana yang tidak.


Thursday, April 2, 2009

PENYEBAB MALAPETAKA DUNIA DAN UMAT ISLAM


Pendiri Hizbut Tahrir, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam Mafahim Siyasah li Hizb at-Tahrir menjelaskan kepada kita tentang tiga penyebab malapetaka dunia:

Pertama: Ilusi Badan Internasional (PBB dan UU Internasional). Badan Internasional, yang berawal dari komuniti negara-negara Kristien Eropah, menjelma menjadi PBB (Pertubuhan Bangsa Bangsa). PBB kemudian menjadi semacam ’Supra-State’ yang menjadi alat kepentingan negara-negara kapitalis.

Tugas PBB yang pertama adalah melakukan ’kapitalisasi’ sistem dunia dalam berbagai aspek. Muncullah apa yang disebut dengan hukum atau undang-undang internasional, yang seakan-akan merupakan kesepakatan internasional. Pernyataan itu sebenarnya dusta. Sebab, pada faktanya apa yang disebut sebagai hukum internasional adalah hukum yang dibuat oleh—dan berdasarkan kepentingan—negara-negara kapitalis, khususnya komuniti negara Kristien Eropah. 

Hukum internasional kemudian menjadi rejim autonomi. Ketika dianggap sebagai undang-undang internasional yang wajib diterapkan, maka harus ada satu kekuasaan untuk menerapkannya. Muncullah ’GlobalCop’ dengan kekuatan ketenteraan. Itulah AS dan negara-negara sekutunya.

Negara itu dengan bebasnya menghukum negara lain, baik dalam bentuk hukuman ekonomi maupun ketenteraan ketika dianggap melanggar hukum internasional. walhal AS menggunakan PBB dan hukum internasional hanya untuk kepentingan politiknya. Resolusi PBB kemudian menjadi alat legaliti menyerang Irak dan Afganistan, juga atas nama hukum internasional.

PBB sejak awal memang dicipta untuk kepentingan negara-negara besar. Ini sudah terserlah dari hak kekuasaan yang dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dari kekuatan kuasa ini terjadilah tirani minoriti atas majoriti. Meskipun semua negara setuju untuk memberikan hukum atas suatu negara, misalnya, kalau salah satu anggota tetap DK PBB itu tidak setuju, maka resolusi itu batal. Logik ini secara telanjang bertentangan dengan prinsip suara majoriti dalam demokrasi yang dibanggakan Barat.

Berkali-kali AS menggunakan kuasanya setiap kali ada resolusi yang mengancam kepentingan negara bonekanya, Israel. Sebaliknya, Dewan Keamanan PBB  mengeluarkan resolusi No. 1483, tanggal 22 Mei 2003, yang memberikan penggubalan hukum dan undang-undang internasional bagi pendudukan Amerika dan Inggris atas Irak.

Di bidang politik, negara  lain di dunia dipaksa melaksanakan sistem nilai kapitalis seperti HAM, Demokrasi, dan Pluralisme. Di bidang ekonomi, kapitalisasi dunia dilakukan dengan membentuk badan internasional seperti IMF, World Bank dan WTO. Dunia pun dipaksa tunduk dengan kebijakan neoliberal seperti privatisasi, pasar bebas, HAKI, dll. Isu jender  dan kependudukan pun digulirkan di bidang sosial.

Kedua: Cengkeraman dan dominasi negara-negara kuasa besar dalam segala aspek. Negara-negara kuasa besar ini membahagi-bahagi dunia untuk kepentingan mereka sendiri. Negeri-negeri Islam pasca runtuhnya Khilafah Uhtmaniyah, dibagi-bagi layaknya rampasan perang oleh negara-negara Barat, lalu diberi kemerdekaan palsu dengan pemimpin yang menjadi boneka Barat. Akhirnya, lahirlah negara-negara bangsa (nation state) di negeri-negeri Islam, yang pemimpinnya tunduk pada kepentingan Barat.

Negara-negara Barat lalu mengekploitasi kekayaan alam negeri-negeri Islam. Dibuatlah perangkap dan jebakan internasional seperti pemaksaan mata wang dolar, perangkap hutang, pasar bebas berikut organisasi dunia seperti Bank Dunia dan IMF. Semuanya bergerak secara sistematik untuk merompak negara-negara lain.

Kerakusan untuk menguasai aset ekonomi dunia membuat Barat menghalalkan segala cara untuk merompak. Yang paling biadab maka, Iraq dijajah dan dirompak atas nama demokrasi, freedom dan perang melawan terorisme. Menurut Alan Greenspan, mantan Dirut Bank Federal AS, motif AS sesungguhnya menyerang Iraq adalah demi minyak. Negara preman ini, tidak peduli bahawa akibat penjajahannya di Iraq sekitar 1 juta orang penduduk awam terbunuh.

Ketiga: Imperialisme dan monopoli. Imperialisme atau penjajahan merupakan metod baku negara-negara kapitalis. Karena itu, imperialisme tidak akan pernah benar-benar hilang. Yang terjadi adalah perubahan bentuk: ekonomi, politik, budaya dan ketenteraan.

Yang paling menyedihkan dan zalim, imperialisme juga dilakukan di bidang kesihatan yang menyangkut nyawa manusia. Barat memanfaatkan WHO sebagai organ PBB untuk mengokohkan imperialisme ini. Negara-negara yang majoriti penduduknya Muslim dipaksa  membeli vaksin yang diperbuat negara-negara maju dan dilarang membeli produk dari negara-negara Muslim sendiri. Praktik monopoli kotor ini berlangsung lama tanpa dapat dicegah oleh Dunia Ketiga. Kerana negara-negara maju selalu menggunakan lembaga internasional seperti WHO.

Dalam soal vaksin, misalnya, 90 % pasar vaksin dunia dikuasai hanya oleh sedikit perusahaan di negara maju. Salah satu perusahaan vaksin terbesar saat ini ternyata milik Donald Rumsfeld (mantan menteri pertahanan AS).

Perusahaan-perusahaan besar dunia  menguasai pasar ubat internasional karena berlindung di balik hak kekayaan atas intelektual atau hak patern. Biasanya perusahaan ini mendapatkan hak patern ubat selama 20 tahun. Ertinya, tidak boleh ada perusahaan lain yang menghasilkani ubat sejenis, kecuali membeli lesen. Ubat pun menjadi mahal dan rakyat miskin di Dunia Ketiga semakin menderita.

Ironisnya, Pemerintah di Dunia Ketiga, termasuk negeri Muslim, tunduk sahaja atas penindasan ini; bahkan mengubal undang-undang penjajahan di bidang kesihatan dengan melaksanakan pengswastaan di bidang kesihatan. Selain ubat mahal, pembiayaan kesihatan pun semakin mahal, sementara Pemerintah lepas tangan.

Menghadapi ini, berkali-kali kita mengingatkan keberadaan Khilafah menjadi sangat relevan. Tidak ada yang dapat menghentikan penderitaan ini kecuali Negara Khilafah. Khilafah pula, yang menerapkan syariah Islam, yang akan memberikan kebaikan kepada semua manusia dan mendakwahkan Islam sebagai rahmatan lil ’alamin

FIRMAN ALLAH YANG BERMAKSUD

”Dan tidaklah layak bagi orang Mukmin laki-laki maupun bagi orang Mukmin perempuan, jika Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) dalam urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, dengan kesesatan yang nyata.”
(Q.s. al-Ahzab [33]: 36)