Tuesday, July 21, 2009

SEMINAR TERBUKA

Apakah Demokrasi sesuai dengan Islam kerana Islam seperti juga demokrasi menyeru kepada kebebasan, persamaan dan hak asasi manusia?

Apakah Demokrasi sebenarnya milik umat Islam yang dicuri oleh Barat?

Apakah Demokrasi hanyalah alat/cara untuk memilih pemimpin, justeru ia langsung tidak bertentangan dengan Islam?

Benarkah Demokrasi itu sama sahaja dengan pilihanraya?

Benarkah Demokrasi sama dengan syura di dalam Islam?

Benarkah Demokrasi dapat mewujudkan kesejahteraan kepada manusia?

Benarkah tidak ada dalil yang mengharamkan Demokrasi kerana Nabi SAW bersabda, "Apa yang didiamkan itu merupakan keringanan"?

Bolehkah kaedah syarak "Ma la Yatimul Wajib Illa Bihi Fahuwa Wajib" menghalalkan demokrasi?

Sampai bila umat Islam akan mengharapkan Demokrasi?

Apakah tidak ada sistem lain yang lebih baik dari Demokrasi?

Apakah perbezaan sistem Demokrasi dan Sistem Khilafah?

Tidak yakinkah ada bahawa Khilafah akan kembali dan menjadi penyelamat umat?

Masih banyakkah persoalan tentang demokrasi dan Khilafah yang bermain di benak anda?

Anda dijemput datang beramai-ramai untuk memahami dengan tepat konsep demokrasi, pilihan raya, suara majoriti, syura dan penggubalan undang-undang dari perspektif yang sebenar. Luangkan masa untuk menghadiri seminar anjuran Hizbut Tahrir Malaysia berhubung isu ini yang bertemakan “Demokrasi Di Penghujung Hayat, Khilafah Penyelamat Umat.”

FIRMAN ALLAH YANG BERMAKSUD

”Dan tidaklah layak bagi orang Mukmin laki-laki maupun bagi orang Mukmin perempuan, jika Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) dalam urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, dengan kesesatan yang nyata.”
(Q.s. al-Ahzab [33]: 36)