Wednesday, February 25, 2009

DEFINISI ISLAM YANG SEBENAR


RAJAH DEFINISI ISLAM

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lain dan manusia dengan dirinya sendiri.

PENJELASAN

Agama yang diturunkan oleh Allah - menafikan semua agama-agama yang cipta/ direka oleh
manusia

Kepada Nabi Muhammad S.A.W - menafikan agama-agama samawi lain iaitu agama yang
diturunkan kepada nabi selain muhammad S.A.W.

yang mengatur hubungan manusia dengan...

Allah - mengcakupi urusan akidah dan ibadah (solat, puasa, zakat dan haji)

Manusia lain - urusan yang melibatkan muamalah (eg: politik, ekonomi, pemerintahan ) dan uqubat

Dirinya sendiri - merangkumi urusan makanan, pakaian dan akhlak.

Kesimpulan:

Berdasarkan definisi ini islam bukan sekadar satu agama tetapi sebuah ideologi kerana mencakupi aturan manusia dalam kehidupan sama ada bermasyarakat ataupun negara. bagi pecinta-pecinta Islam medefinisikan Islam seperti agama yang mentauhidkan Allah merupakan definisi yang tidak lengkap malah akan melahirkan kekeliruaan sehingga agama samawi2 lain akan turut dijadikan sandaran dalam pengamalan syariat walhal ketika umar membawakan carikan kitab taurat rasulullah terus bertegas :
" Apa (yang kamu bawa) ini, bukankah aku telah membawa (al-kitab) yang jelas dan jernih? kalau sahaja saudara ku musa as hidup pada zamanku tentu dia tidak akan bersusah melainkan mengikuti-ku"(HR. Ahmad dan Al-bazar)

Adapun Islam dimaknai sebagai agama yang selamat juga sebuah pendapat yang dangkal dan cetek yang boleh mengundang umat islam kepada pengamalan ajaran agama lain walaupun Allah tidak menyukainya firman Allah:
"sesungguhnya agama yang diredhai Allah hanyalah Islam"

Kekafiran
dikategorikan kepada 2:
1. Kekafiran dari segi agama : seperti kristian, buddha, hindu dll
2. Kekafiran Ideologi : seperti ideologi kapitalisme dan sosialisme.

No comments:

Post a Comment

FIRMAN ALLAH YANG BERMAKSUD

”Dan tidaklah layak bagi orang Mukmin laki-laki maupun bagi orang Mukmin perempuan, jika Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) dalam urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, dengan kesesatan yang nyata.”
(Q.s. al-Ahzab [33]: 36)